TrucaWhatsapp
psicologia escolar

Psicopedagogía Figueres

Què és la psicopedagogia?

La psicopedagogia va destinada als nens/nenes i adolescents amb dificultats en l'aprenentatge. Es tracta de valorar les fortaleses i les dificultats en l'àmbit escolar a través de proves psicològiques destinades a obtenir mesures fiables i objectives dels diferents processos i mecanismes que puguin estar alterant un desenvolupament adequat en el seu rendiment acadèmic, per a posteriorment proposar el treball necessari per a compensar-los i/o estimular-lo, així com buscar adaptacions per a ajudar-lo a adequar-se al ritme escolar.

Què són les dificultats de l'aprenentatge?

Les dificultats de l'aprenentatge és un terme utilitzat per nomenar un conjunt de trastorns que es caracteritzen per la dificultat persistent en l'adquisició i ús de la parla, la comprensió oral, la lectura, l'escriptura, el raonament i/o les habilitats matemàtiques. Entre aquests trastorns hi ha tres especialment destacables:

 • Dislèxia (també conegut com a Trastorn específic de l'aprenentatge de la lectura)
 • Disgrafia (Trastorn específic de l'aprenentatge de l'escriptura)
 • Discalcúlia (Trastorn específic de l'aprenentatge de les matemàtiques)

Com es detecten les dificultats de l'aprenentatge?

Probablement els primers senyals d'alerta provinguin del professorat que acompanya al nen o nena en el seu procés d'aprenentatge. El professorat alertarà d'això als pares:

 1. Informarà de les dificultats que ha pogut observar (per exemple, en el cas de la dislèxia, se sol utilitzar el PRODISCAT, Protocol de detecció i actuació en la dislèxia)
 2. Recomanarà una avaluació psicopedagògica.

En aquest últim punt és molt important que els pares demanin un estudi psicològic que inclogui proves psicomètriques. Això vol dir que a més d'una primera entrevista amb els pares i les observacions del professorat, serà fonamental poder mesurar amb proves objectives (per quantificar) el rendiment del nen o nena en tots els processos que influeixen en la lectura, l'escriptura o l'aprenentatge de les matemàtiques. A més s'haurà de valorar que el baix rendiment no provingui de dificultats visuals, auditives, intel·lectuals, emocionals o neurològiques que puguin estar interferint en el seu aprenentatge, com ara:

 • Trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat (també conegut com TDAH)
 • Ansietat
 • Problemes d'autoestima
 • Impulsivitat
 • Baixa motivació
 • Altes Capacitats

Com s'ajuda a les dificultats de l'aprenentatge?

La psicologia escolar engloba múltiples tècniques i estratègies per ajudar en els trastorns de l'aprenentatge.

A Girona i Figueres realitzo reeducacions psicopedagògiques. Aquestes consisteixen en realitzar una o dues sessions setmanals (en grup o individual, en funció de les necessitats de cada persona) en les que es treballen i estimulen les habilitats que, a través de l'avaluació psicològica prèvia, s'han observat que estan perjudicant en el rendiment acadèmic. Aquestes habilitats poden ser, per exemple, l'atenció sostinguda, la memòria de treball, la flexibilitat cognitiva o la consciència fonològica. Així com s'entrena en estratègies d'aprenentatge, tècniques d’estudi i/o la generació de recursos propis que permetin compensar les dificultats a través de les seves fortaleses (per exemple, la utilització de material auditiu per compensar dificultats visuals).

Així mateix, habitualment es realitzen sessions d'assessorament als pares, per ajudar a entendre les dificultats observades i guiar en l'establiment de rutines i pautes per treballar a casa habilitats dirigides a augmentar allò estimulat en les sessions de reeducació.

Paral·lelament caldrà realitzar Coordinacions amb el professorat, per estimular en l'entorn escolar les habilitats que es treballen en reeducació així com realitzar les adaptacions que siguin necessàries a l'escola i, en cas que sigui necessari, un pla individualitzat a les necessitats educatives específiques del nen o nena.


 

Altres Teràpies